KL. 10:30 – ULOVLIG SATT GARN I SØR-SKJOMEN

Kystvakta har sammen med en oppsynsmann kommet over en mann som holdt på med et ulovlig satt garn innerst i Sør-Skjomen. Garnet er beslaglagt og mannen vil bli anmeldt.

Print Friendly, PDF & Email