KL. 1017 TRAFIKKKONTROLL, EVENES

Politiet har kontrollert 95 biler. Fire førere fikk pålegg for tekniske mangler. To førere fikk gebyrer for å ikke medbringe pålagte dokumenter.

Print Friendly, PDF & Email