KL. 2002 – TRAFIKKPROBLEMER, E10, KÅRINGEN

Politiet fikk melding om svært glatt vegbane på strekningen Kåringen – Fiskefjord. Dette skapte problemer spesielt for tyngre kjøretøy.

Print Friendly, PDF & Email