Hiver innpå flere flasker

Det nye resirluleringsanlegget i Bjerkvik har dobbel kapasitet i forhold til det gamle anlegget. Foto: Ole Faye / Norsk Resirk
Det nye resirluleringsanlegget i Bjerkvik har dobbel kapasitet i forhold til det gamle anlegget. Foto: Ole Faye / Norsk Resirk

Norsk Resirk har åpnet et nytt mottaksanlegg for gjenvinningsflasker og -bokser i Bjerkvik.

I sommer måtte Resirks gamle mottak i Bjerkvik si takk for seg. Det rundt ti år gamle anlegget hadde ikke lenger kapasitet eller utstyr godt nok til å ta imot det stadig økende volumet av innsamlet pantegods. Men nå, bare fem måneder senere, kan Resirk innvie et nytt og større anlegg.

Pant fra nord
– Det nye Bjerkvik-anlegget har dobbelt så stor kapasitet som det gamle. Nå kan vi ta imot over én million gjenvinningsflasker og bokser i året, sier Sten Nerland, direktør for drift og logistikk i Norsk Resirk.
Anlegget tar imot gjenvinningsflasker og bokser fra området nord for Saltfjellet. Det er det tredje nye anlegget som Resirk åpner i løpet av en periode på rundt halvannet år.

Drikker mer
De nye anleggene er nødvendige for å kunne møte den sterke veksten i pantegods, og da særlig gjenvinningsflasker. I mars i år byttet Coca-Cola ut alle sine ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Ringnes begynner utskiftningen over nyttår, og flere andre drikkevareprodusenter gjør det samme.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Resirk

Print Friendly, PDF & Email