KL. 0023 – ISRAS PÅ SKJOMENVEIEN, NARVIK

Politiet ble varslet om at det var gått et isras over Skjomenveien ca 1 km inn fra Skjomenbrua. Vegmeldingssentralen ble varslet. De ville igjen varsle enterepenør.

Print Friendly, PDF & Email