KL. 1855 – SJØFARTSFORHOLD, TYSFJORD

To store lasteskip som var festet i hverandre slet seg fra fortøyning ved Norcem i Tysfjord. Det er flere taubåter samt losbåt på tur til stedet for å bistå. Tysfjord kommune er forhåndsvarslet for sikkerhets skyld med tanke på oljevernberedskap. Kapteinene på båtene samarbeider for å holde seg fra land. Taubåtene ventes å ankomme fra midnatt og utover. Det er mye vind på stedet. Ifølge Kystverket er situasjonen under kontroll pr. nå.

Print Friendly, PDF & Email