ETS UKM 2014: Hotdogs

Hotdogs er danserne Helene Bartholsen, Ina-Margrethe Eriksen, Karoline Sofie Hjørdi Dalmo Larsen og Maja Markusson, alle fra Evenes.

Print Friendly, PDF & Email