Konkurs: Pelican frisør, Narvik

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer888 271 562 (PELICAN FRISØR AS)

Konkurs – innstilling av bobehandlingen

Ved OFOTEN TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til:

Navn/foretaksnavn:PELICAN FRISØR AS
Adresse:Kongensgate 32
8514 NARVIK
Organisasjonsnummer:888 271 562
Saksnr:10-099904KON-OFOT

fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135.

Kjennelsen er avsagt 12.10.2010.
Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Konkursregisteret 13.10.2010

Kilde: Brønnøysundregistrene

Print Friendly, PDF & Email