Konkurs: Act-Pro, Tysfjord

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer984 033 214 (ACT-PRO AS)

Konkurs – innstilling av bobehandlingen

Ved OFOTEN TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til:

Navn/foretaksnavn:ACT-PRO AS
Adresse:8275 STORJORD I TYSFJORD
Organisasjonsnummer:984 033 214
Saksnr:09-073750KON-OFOT

fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135.

Kjennelsen er avsagt 21.09.2010.
Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Konkursregisteret 21.09.2010

Kilde: Brønnøysundregistrene

Print Friendly, PDF & Email