Størst og eldst

Comfort-folket i Narvik
Vibeke Hammarstrøm, Ulf Høiem, Per Høiem, Tommy Bjarkøy, Alexander Svendsen, Øystein Bjerkeland, Sindre Hanssen, Olav Tversland og Christer Bones. (Ikke tilstede: Arvid Svendsen, Eirik Guldbrandsen, Bernd Crogh og Jevgeni Porkul). Foto: Michael Ulriksen

I dag teller lønningslistene til Narvik Rørleggerforretning 13 navn, hvor 10 av dem er utførende rørleggere. Den gjør dem til byens både eldste og største rørleggerbedrift.

– Gjennom å bygge stein på stein har vi i dag oppnådd en optimal størrelse på bedriften i forhold til det markedet vi opererer i og de lokalitetene vi disponerer. Ved siden av alle fast­oppdrag og større jobber for næringslivet i om­rådet, selger den romslige og innholds­rike butikken vår på gateplan i Kongens gate godt med servicejobber, informerer daglig leder Ulf Høiem.

80 år i tjeneste
Det hele startet i 24. mai i 1932. Da stiftet fire trøndere Narvik Rørleggerforretning. I begynnelsen var markedet geografisk mer spredt enn i dag, med oppdrag fra Helgeland i sør til Kirkenes i nord. Rørleggermester Kristian Høiem hadde vært ansatt siden oppstarten og overtok driften rett etter krigen. Tidlig på 70-tallet overtok Per Kristian og Ulf stafettpinnen.

Neste store veiskille kom i 2002.
– Da var det fem mann i firmaet og butikken var gammel og nedslitt, erindrer Ulf.

Valget ble å gå inn Comfort, som er et medlemseid kjedekonsept og Norges eldste i sin sjanger.
– Omsetningen økte umiddelbart etter omstruktureringen og flyttingen til Post- og Politibygget, og vi startet raskt med å øke bemanningen.

Siden den gang har bedriften hatt en rolle i mange av byens større bygge­prosjekter. Nå er de i gang på et nytt.

Delaktig i nytt hjørne
Som underleverandør til Bjørn Bygg, har rør-bedriften sikret seg kontrakten knyttet til varme og sanitær på det nye sentrumsbygget i Narvik.
Jobben på «det fjerde hjørne» har en verdi på 15 millioner og Høiem har gjennom dette oppdraget sikret jobb til flere av sine rørleggere i 18-20 måneder.

Et fag i utvikling
Som i mange andre bransjer stilles det også stadig strengere krav til rørleggere og deres utførte arbeid.
– En rørlegger tegner, beregner og utfører legging av vann- og avløps­installasjoner i boligbygg, skoler, sykehus og næringsbygg. Han er med gjennom hele byggeprosessen og har ansvaret for ledningsnett og montering av armatur og utstyr. Slurver man i arbeidet, blir man ikke gammel i faget. Vi jobber innenfor et meget teknisk fag. For oss handler det om å henge med i svingene gjennom å kurse våre ansatte, slik at de til en hver tid har alle nød­vendige godkjenninger og den riktige kompetansen som kreves. Bare på den måten kan vi skape fornøyde kunder som igjen er vår mulighet, avslutter Høiem.

 

WEB-comfort_logo-midlertidig

Comfort Narvik Rørleggerforretning AS
Kongensgate 18, 8514 Narvik
comfort.no
Tlf. 76 94 60 40

Comfort på kartet, her finner du Narvik Rørleggerforretning i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email