Jernbanebyen i nord

Drift og vedlikehold
Slitasjen på Ofotbanen er ekstremt høy, og konsekvensene av togstopp er enorme. Det stiller svært strenge krav til både drift og vedlikehold. (Foto: Hilde Lillegjord)

Med ansvaret for jernbanenettet nord for Steinkjer er Narvik definitivt jernbanebyen i nord. Frem til 2017 skal det brukes 1,7 milliarder kroner på nyinvesteringer på Ofotbanen. Det gir ringvirkninger lokalt.

På midten av 1990-tallet ble NSB omorganisert og antall ansatte i Narvik ble redusert betraktelig. Nå står Narvik sterkt og er den soleklare jernbanebyen i nord. Område Nord som ledes fra Narvik er et av seks områder i Jernbane­verket og har ansvaret for jernbane­nettet nord for Steinkjer. Men det er først og fremst på Ofotbanen at de største jernbaneinvesteringene blir gjort i tiden fremover.

Kryssingsspor og dobbeltspor

Thor Brækkan
Fra 1. april ble Narvik hovedsete
for jernbanenettet fra Steinkjer og nordover, ledet av direktør for område Nord, Thor Brækkan. (Foto: Michael Ulriksen)

– Den utbyggingen vi nå gjør på Ofotbanen, med lengre kryssingsspor på Bjørnfjell og Rombak, samt etter hvert nytt kryssingsspor på Djupvik og lengre spor på Narvik stasjon, bedrer transportkapasiteten på Ofotbanen vesentlig. Det igjen bidrar til fremtidig vekst for de som bruker Ofotbanen, sier direktør for område Nord, Thor Brækkan.

Kryssingssporene forlenges til cirka 1100 meter, noe som gir mulighet for samtidig kryssing av de lengste malmtogene, som er hele 750 meter lange. Totalt investeres det cirka 1,7 milliarder i Ofotbanen i perioden 2014 til 2017.
– For å møte den forventede økningen av malm og godstransport i årene framover, vil det måtte foretas mer utbygging av kapasitet. Da vil nok
dobbeltspor helt til Kiruna på sikt bli nødvendig, mener Brækkan.
I første omgang vil det være mest aktuelt med utbygging av dobbelt­sporparseller på deler av strekningen. Dette vil i så fall bety nye milliard­investeringer på Ofotbanen.

Store ringvirkninger
– Prosjektavdelingen vår har gått fra 1 til 26 ansatte i løpet av et par år. Vi har mye pågående aktivitet, og vi er i ferd med å ansette fem-seks nye medarbeidere, sier Thor Brækkan. Totalt sysselsetter Jernbaneverket i dag cirka 115 ansatte i Narvik. Vel 20 av disse er innleide.

Togledelse
Togdriftsleder Bill Olaisen og toglederne Kjersti Gjerløw og Fredrik Carolin er en viktig del av Jernbaneverket og holder kontroll med togtrafikken. (Foto: Michael Ulriksen)

Den høye aktiviteten i Narvik gir også ringvirkninger for det lokale nærings­livet.
– Vår aktivitet genererer arbeid for en rekke bedrifter i vårt nærområde. Flere lokale leverandører har investert i spesialutstyr og bygd opp den kompetansen som kreves for å jobbe med jernbane, samtidig som de er konkurransedyktige på pris, og det er vi svært fornøyde med, sier Brækkan.

Jernbaneverket i Narvik har et totalbudsjett på nesten 500 millioner kroner i 2014. Investeringene på Ofotbanen utgjør cirka 370 millioner av dette. Resten går til vedlikehold og drift av det som er en av landets mest spennende og krevende jernbane­strekninger å jobbe med.

 

WEB-JBVlogo_for_trykk_fullfarge

Jernbaneverket
Stasjonsveien 1, 8514 Narvik
jernbaneverket.no
Tlf. 05280

Jernbaneverket på kartet, her finner du Jernbaneverket i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email