Klar for bygging av Nye Narvik Torv

Klar for nye Narvik torv
Adm. dir. Elling Berntsen og teamleder bedriftsmarked, Stein Trygve Bergland. (Foto: Michael Ulriksen)

2014 er året da byggingen av «Det fjerde hjørnet» på Narvik Torv endelig ble satt igang, etter mange runder med prosjektering og planlegging. Det nye bygget vil bestå av et flott og moderne bibliotek, det nye Narviksenteret/Krigsmuseet dokumentasjonssenteret — og en bank som brenner for lokal­samfunnet.

Ut fra tanken om at Narvikregionen både fortjener og har bruk for nytt biblio­tek og krigsmuseum er det nemlig Sparebanken Narvik som er initiativ­taker til bygget. Banken har derfor lagt rundt 13 millioner kroner på bordet til prosjektering og utvikling. Biblioteket, museet og banken betaler selv sine egne kostnader for både bygging og drift av sine deler av bygget. Beregnet byggetid er to år, og entreprenørfirma Bjørn Bygg satte spaden i jorda i mai måned.

Løft for regionen
– For å oppnå vekst og utvikling i Narvikregionen er vi avhengige av at de som bor her trives og har det bra. Vi mener at et samfunnsbygg som dette vil berike regionen, og bidra positivt både for de som bor her, de som kommer på besøk til oss, og ikke minst de som vurderer å flytte hit. Derfor har vi jobbet for dette i lang tid, og er nå glade for å kunne bidra til et kultur- og næringsbygg, som vil gi hele regionen et betydelig løft, sier adm. dir. Elling Berntsen.

ForteNarvik som prosjekteier
Stiftelsen ForteNarvik, som ble etablert av Sparebanken Narvik i 2011, er prosjekt­eier av «Det fjerde hjørnet» og Nye Narvik Torv. Siden oppstarten har ForteNarvik blitt en sentral aktør for å bidra til vekst og utvikling i lokalt næringsliv. For lokalbanken er denne måten å forvalte fellesskapets penger på en god oppskrift. Det bygger opp nødvendig egenkapital i det lokale næringslivet og baner vei for lokalt eierskap. Siden etableringen i 2011 har Sparebanken Narvik bidratt med 155 millioner til ForteNarvik. Eksempler på bedrifter som ForteNarvik er engasjert i er blant annet Funn IT, Narvik Composite, Naturgass Nord og Narvik Reiselivsutvikling.

Tar ansvar
Opprettelsen av stiftelsen er i tråd med Sparebanken Narvik sin visjon om å bidra til utvikling og vekst i Narvik­regionen. Bankdirektør Elling Berntsen forklarer:
– Den tradisjonelle samfunnsstrukturen i Narvik har gjort at det er få sterke kapitalister i byen. Det medfører problemer med å utvikle store prosjekter med lokalt eierskap. Gjennom i overkant av 100 år som lokalbank har vi opp­arbeidet oss et solid økonomisk fundament, og vi ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet for å stimulere til økt aktivitet. Her i regionen er vi avhengige av hverandres bidrag og innsats. Som en solid og selvstendig lokalbank, ønsker vi å ta et ansvar for utviklingen av det lokalsamfunnet vi er en del av.

 

sparebanken_narvik

Sparebanken Narvik
Kongensgate 24, 8514 Narvik
sparebankennarvik.no
Tlf. 76 91 11 00

Sparebanken Narvik på kartet, her finner du Sparebanken Narvik i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email