Bilburning = avskilting

Narvik: meld om «burning» med bil i Domuskrysset. Bilen stanset og avskiltet av politiet.

Print Friendly, PDF & Email