Melding om fugl i brann

Narvik: Fugl i brann i høyspentledning, fare for brann dersom fuglen faller ned. Området ved Toyota.

Ingen brann eller fare for brann, alt ved det normale.

Print Friendly, PDF & Email