Storkontroll i Bogen

Bogen: Storkontroll med 23 mannskaper fra Politi, vegvesen og tollvesenet. 520 kontrollerte. Resultat:3 anmeldelser, hvorav 1 promilletatt.

1 anm. for fart. 1 kjøring uten gyldig fk. 20 FF bl.a. for brudd på tolloven, fart, mobilbruk. 13 gebyr, 7 avskiltninger og 3 «mangellapper».

Print Friendly, PDF & Email