106 km/t i 50-sone

Narvik: UP har målt fører i 106 km/t i 50-sone i Narvik sentrum. Fk beslaglagt på stedet. Sak opprettet. Fører i begynnelsen av 20-årene.

Fører er avhørt, forholdet er erkjent.

Det var tre personer i bilen. Fører passerte gangfelt og trafikkryss under målingen. Ingen annen trafikk på stedet i tidsrommet.

Print Friendly, PDF & Email