Steinsprang ved ytre Djupvik

Ytre Djupvik, Narvik, skade på kjøretøy etter steinsprang fra fjellet. Mesta på tur til stedet for å vurdere rasfare, ingen personskade.

Oppdatering: Ytre Djupvik Narvik, Mesta har sjekket forholdene, ikke ansett som fare for nye ras.

Print Friendly, PDF & Email