Stor snøskredfare

MHPD. Fra i kveld vil snøskredfaren øke til faregrad 4 i MHPD. Politiet henstiller til de som ferdes ute i lende om å vise stor aktsomhet.

Print Friendly, PDF & Email