Deler av Narvik uten strøm

Kl. 18 valgte Nordkraft å koble ut strømmen i deler av Narvik, for å rute strømmen til Troms.

På nettstedet deres opplyser Nordkraft at det strømmen kobles ut i mindre områder for korte perioder av gangen, og at utkoblingene fordeles over hele regionen.

Kl. 18 ble områdene Framnes, Finnbekken, Beisfjord, området rundt Høgskolen og strekningen Nygård kraftverk – Bjerkvik koblet ut.

De opplyser videre at det er Statnett som styrer utkoblingene, ikke Nordkraft.

Kl. 1830 blir det opplyst at følgende områder er utkoblet: Framnes, Finnbekken/Taraldsvik/Storåsen, Beisfjord, området rundt Høgskolen, Strekningen Nygård kraftverk – Bjerkvik, og deler av Bjerkvik, deler av Ankenes.

De prøver å unngå å koble ut viktige institusjoner.

Kl. 1850 opplyses det om at områder kobles ut fortløpende, og at alle kunder kan bli berørt.

Kl. 1905: Nordkraft Nett er i løpende kontakt med Narvik kommunes beredskapsledelse for å sikre at de viktige institusjonene og boligene skjermes fra strømutkobling. Som vi har fortalt tidligere, gjør vi disse utkoblingene fordi vi er pålagt det av Statnett. Statnett styrer «motorveiene» for strøm i Norge, og nå trengs det altså mer til områdene nord for oss, der det er store problemer.

Print Friendly, PDF & Email