Tyskere i Narvikfjellene

Dette er en kort filmsekvens som skal vise filmklipp av tyskernes krigføring i fjellområdene rundt Narvik under andre verdenskrig.

OBS: Musikken kan oppleves unødig dramatisk.

Print Friendly, PDF & Email