Resultat på 343 millioner

God inntjening i kraftbransjen. Illustrasjonsfoto: Pittaya Sroilong
God inntjening i kraftbransjen. Illustrasjonsfoto: Pittaya Sroilong

Nordkraft melder om gode resultater for årets tredje kvartal.

Det er i hovedsak salg av aksjer i Salten Kraftsamband som bidrar til toppresultat, med en gevinst beregnet til 247 millioner etter skatt. Men øvrig driftsresultat på 165 millioner kroner er også det høyeste i selskapets historie.

De økonomiske utsiktene for året 2010 beskrives som tilfredsstillende, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til et lavt magasinfyllingsnivå for årstiden.

Salg av aksjer i SKS bidrar til tidenes resultat i Nordkraft. Arkivfoto: Robin Lund, Fotonaut.no
Salg av aksjer i SKS bidrar til tidenes resultat i Nordkraft. Arkivfoto: Robin Lund, Fotonaut.no

Nordkraft eies ved utgangen av perioden av Narvik kommune med 50,01 %, DONG Energy Power A/S med 33,33 % og Hålogaland Kraft AS med 16,66 %.

Print Friendly, PDF & Email