Mistet ti tonn fisk

Lødingen/Kåringen: et vogntog har mistet lasten sin, 10 tonn fisk, ingen personskade, politiet er på vei til stedet. 1 felt sperret.

Print Friendly, PDF & Email