Støy fra lystige damer

Narvik: Melding om høy musikk fra en sentrumsadresse. Da politiet kom til stedet viste det seg å være “damefest” med mange lystige damer som sang og hygget seg. De lovet å holde støyen på et akseptabelt nivå heretter, slik at folk rundt kunne få nattero.

Print Friendly, PDF & Email