Eldre mann døde etter illebefinnende på vei

HÅKVIK – NARVIK: Bil utfor veien i Håkvik. En person involvert. Nødetatene på vei til stedet. Oppdateres så snart det er noe nytt.

Det tyder på at bilfører har fått et illebefinnende og kjørt av veien. Helsepersonell tar seg av vedkommende.

Bilfører, en mann i midten av 70-årene, ble erklært død på stedet av lege. Dette er snakk om et sykdomstilfelle.

Mannen døde altså ikke som følge av utforkjøringen. Bilen han kjørte var kjørbar etterpå.

 

Politilogg Ofoten Facebook

Print Friendly, PDF & Email