Idrettens hus

Idrettens hus i Narvik
Fasaden av Idrettens hus i Narvik. (Arkivfoto: Robin Lund)

Idrettens hus inneholder idrettshall, svømmehall, atletikksal, treningssal for karate, garderober og fellesareale med kafeteria. I kjelleren er det skytebane (25 m) som er i Narvik Pistolklubbs eie.

Skilting ved hovedinngangen til Idrettens hus i Narvik. (Arkivfoto: Robin Lund)
Skilting ved hovedinngangen til Idrettens hus i Narvik. (Arkivfoto: Robin Lund)

Fritidssenteret, som ble åpnet i kjelleretasjen i 1983, huser Apollos klubbtilbud for ungdom, juniorer og øvingslokaler for band.

Kontordelen i underetasjen er innredet med lokaler som disponeres av enhet Barn, unge og familie.

Idrettshallen (44,5 m × 22 m) har parkettdekke og kan deles inn i tre saler.
Tribunen har plass til 500 personer.
Svømmehallen har hovedbassen (25 × 12,5 m) og barnebasseng/ opplæringsbasseng (12,5 m × 5,5 m).

Hovedbassenget har sklie, stupebrett og stupetårn (1m, 3 m og 5 m). Også på svømmehallsiden er det tribune. Svømmehallen i Idrettens hus er stengt inntil videre.

Idrettens hus i Narvik, i fugleperspektiv.
Idrettens hus i Narvik, i fugleperspektiv. (Arkivfoto: Robin Lund)

Atletikksal og treningssal for karate disponeres av disse særidrettene, som drives i regi av Narvik Atletklubb og Narvik Karateklubb.

Bygget ble ferdigstilt i 1966 og har gjennom mange år vært byens storstue. På tomten hvor bygningen ble oppført sto en interimskirke som ble revet. Idrettens hus ble innviet den 11. desember 1965, og ble da regnet som en av landets fineste og dyreste idrettshaller. Arkitekt er Jan Inge Hovig.

Kilder: Narvik kommune, Wikipedia

Flere foto av Idrettens hus i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email