Ofoten tingrett

Dømt i Ofoten tingrett. Arkivfoto: Robin Lund, IMGS.no bildebyrå
Hovedinngang til Ofoten tingrett. (Arkivfoto: Robin Lund)

Ofoten tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme. Domstolen har kontorsted i Narvik i Nordland og rettskretsen omfatter kommunene Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord i Nordland fylke, og Gratangen, Lavangen og Salangen i Troms fylke.

Skilting til Ofoten tingrett. Lokalene ligger i Kongens gate i Narvik sentrum.
Skilting til Ofoten tingrett, inngang Capitolgårdens bakgård. (Arkivfoto: Robin Lund)

Tingretten holder til i Kongensgate 52/54 (Capitolgården) i Narvik.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester, notarialforretninger og vielser.

Domstolen består av sorenskriver, tingrettsdommer, dommerfullmektig og 5 saksbehandlere.

Kilder: Norges domstoler , Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email