Elvedalen

Fra Elvedalen mot Linken
Utsikt fra Elvedalen i Taraldsvik i retning mot Fagernesfjellet. (Foto: Robin Lund)

Elvedalen er et idyllisk friområde i Taraldsvik bydel i Narvik kommune.

Elvedalen er opparbeidet med elveløp og små bruer. Spesielt har velforeningen Taraldsvik Vel engasjert seg i kultiveringen av området.

«Låven» i Elvedalen
Den forfalne låven er et kjent syn i bydelen Taraldsvik i Narvik. Låven lever et utrygt liv da næringsinteresser ønsker å rive den. (Foto: Robin Lund)

Nederst i Elvedalen holder Taraldsvik Vel en bygning som kalles Elvestua. Bygningen kan leies til arrangementer.

Taraldsvik Vel: Facebook-side
Elvestua: elvestua.no

Print Friendly, PDF & Email