Håkvik kraftverk

Håkvik kraftverk, er et vannkraftverk i Narvik kommune, Nordland. Det er et magasinkraftverk med to magasiner; Storvann og Nedstevann. Fra Storvann går vannet i tunnel på 1731 meter til Nedstevann. Fra Nedstevann som er inntaksmagasinet utnyttes til slutt fallet på opptil 220,6 meter. Vannet kommer gjennom en driftstunnel på 3009 meter, og deretter gjennom en stålforet trykksjakt på 380 meter ned til stasjonen.

Kraftstasjonen er bygget i fjell, med to aggregat, hver på 6 MVA, installert. Kraftverket produserer i snitt 41 GWh/år. Den siste store modernisering ble gjennomført 2001-2002. Da ble magnetisering, høyspentanlegg og kontrollanlegg byttet ut.

Håkvik kraftverk ble satt i drift i 1951. Eier er Nordkraft.

Kilder: Nordkraft, Wikipedia, Store norske leksikon

Bilder:

Print Friendly, PDF & Email