Merd på rek

BJERKVIK: Utenfor Herjangen er det observert oppdrettsmerd på rek innover Ofotfjorden, cirka 200 meter fra land. Bodø Radio og HRS varslet.

Narvik havnevakt og Bodø radio har hatt båter til å lete i aktuelt område uten å finne noe oppdrettsmerd.

Ingen av de lokale oppdrettsanleggene mangler noe merder. Søket avsluttes.

Print Friendly, PDF & Email