Båt på grunn i Tjeldsund

TJELDSUND: Nødetatene rykker ut til Sandtorgholmen, der en båt har gått i kaia og videre opp i fjæra, og hvor den nå ligger i ro.

5 personer ombord, det skal ikke være personskade. Uvisst hva som er årsak til hendelsen. Saken oppdateres. Nødetatene er ikke kommet frem.

Politiet har vært i kontakt med skipper på båten, som opplyser at sterk strøm i sundet er årsak til hendelsen. KV «Senja» bistår med lettbåt.

RS «Kjøpstad» er på tur til havaristen.

Havaristen venter på bistand fra RS «Dagfinn Paust» for å komme seg av grunn.

Politilogg Ofoten Facebook

Print Friendly, PDF & Email