Pressemelding: Innbrudd i Narvik

Politiet i Midtre Hålogaland, Nordland politidistrikt, fikk i dag kl. 07.28 melding om et pågående innbrudd.

En mann ble kontaktet av sin datter om at det pågikk et innbrudd i deres bolig, datteren befant seg i huset. Mannen kjørte da fra sin arbeidsplass og hjem, bevæpnet med et sverd/en sverdliknende gjenstand. De to mistenkte innbruddstyvene var på stedet da huseieren ankom, men forlot raskt og det skal ha vært en kollisjon mellom huseiers og de mistenkte innbruddstyvenes kjøretøy da de forlot.

Huseier tok opp jakten og ved en bensinstasjon på Ankenes skal det nok en gang ha vært en kollisjon mellom bilene, hvorpå huseier skal ha tatt frem et sverd som han truet innbruddstyvene med.

På bakgrunn av alvoret i situasjonen ble politiet bevæpnet, og ankom bensinstasjonen kl. 07.42, da var imidlertid de mistenkte innbruddstyvene forlatt. De meldte seg få minutter etter på politistasjonen.

I forbindelse med hendelsen har en av de to mistenkte innbruddstyvene fått kuttskader i en hånd og han er nå på sykehuset for behandling.

Politiet har iverksatt etterforskning, og jobber nå med å avdekke hendelsesforløpet. Alle de tre involverte har foreløpig status som mistenkt og det vil bli gjennomført avhør av de involverte utover dagen, sier politiadvokat Siv Remen.

Kilde: MHPD

 

Politilogg Ofoten Facebook

Print Friendly, PDF & Email