Trafikkulykke Beisfjord

NARVIK: Fv751 Beisfjord, trafikkulykke. Alle nødetater på tur til stedet. Oppdateres.

Alle nødetater på stedet. To personer i bilen, begge kommet seg ut. Skadeomfang og årsak ukjent. Et kjørefelt er åpent.

 

Politilogg Ofoten Facebook

Print Friendly, PDF & Email