Fikk bot for å ikke føre bil

NARVIK: En førerløs bil trillet ned på E6 ved politistasjone ca. kl. 1150 og ble stående til hinder. Lykken var at ingen folk eller biler kom i veien og ingen ble skadet. Politi fikk tak i eier, som erkjente at han ikke hadde sikret bilen tilstrekkelig. Sak er opprettet og fører får et forelegg for dette.

Politilogg Ofoten Facebook

Print Friendly, PDF & Email