Storkontroll ved NATO-kaia

EVENES: UP, TOLL, STATENS VEGVESEN, POLITI har avholdt storkontroll ved NATO-kaia. 469 kontrollerte. 6 gebyr for manglende dok , forts.

EVENES: UP: 1 fk. beslag (116 km/t i 80 km/t-sone), 16 forenklede forelegg for fart, 1 Statens Vegv: 1 anm, 3 begyr, 2 avskiltinger, forts.

EVENES: Toll: 4 forenklede forelegg (for smugling) samt 1 kontrollrapport. Det var god stemning blant både kontrollerte og kontrollmanskap.

Print Friendly, PDF & Email