Trafikkontroll i Tjeldsund

E10-Hårvika-Tjeldsund, UP – Trafikkontroll, 9 FF, høyeste fart 83 km/t i 60-sone.

Print Friendly, PDF & Email