Mistanke om brannstifting

BALLANGEN: Brann i enebolig. To personer har kommet seg ut. Nødetater på veg.

Brannen slukket. Politiet mistenker at brannen er påtent og etterlyser vitner i sentrum i tidsrommet 0200-0400. Tips ringes tlf 02800.

Cirka kl. 05.20 fikk politiet melding fra beboere om røykutvikling i et bolighus i Ballangen sentrum. Da brannvesenet ankom stedet ca 05.30 var det mye røyk og det ulmet fortsatt i en av leilighetene i bygget. To beboere som befant seg i en annen leilighet i bygningen, kom seg ut selv og er uskadd.

Ut i fra funn og observasjoner på stedet mistenker politiet at brannen er påtent. Politiet har gjennomført innledende, tekniske undersøkelser på stedet og har snakket med vitner og naboer. Dette arbeidet pågår videre ut over dagen. I den anledning er politiet interessert i eventuelle observasjoner i Ballangen sentrum i tidsrommet 01.00-05.00. Tips og observasjoner kan meldes til politiet på 02800 / 77 04 36 00.

Leiligheten som ble forsøkt påtent er bopel til den siktede i drapssaken ved Skjombrua tirsdag 1. november. Politiet undersøkelser vil blant annet søke å avdekke en eventuell sammenheng mellom disse hendelsene. Den siktede er varetektsfengslet og befant seg ikke i leiligheten.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

Oppdatering lørdag 12.11.16 kl 15.00

Politiet har siden forrige oppdatering gjort avhør i saken og det pågår nå en rundspørring blant beboere i nærområdet i Ballangen. Politiet vil gjennom helgen fortsette med taktisk etterforskning, blant annet basert på mottatte tips fra publikum, for å bringe på det rene hva som har skjedd.

Det er fortsatt ingen mistenkt i saken.

Jostein Kroken
Etterforskningsleder
Narvik politistasjon

politilogg-ofoten-fb-trafikk-ild-01a

Print Friendly, PDF & Email