Store skader etter elgpåkjørsel

EFJORD: Påkjørt elg i Efjord, Fv741, ca 2,5 km fra E 6 retning Skarstad. Elgen er død, bilen har store skader, men er kjørbar. VTS varslet.

Politilogg Ofoten i samarbeid med Politilogg.no. Kilde: Nordland politidistrikt via Twitter

Print Friendly, PDF & Email