Isras ved Stetindtunnelen

Isras på rv827 på Kjøpsviksiden av Stetindtunnelen. Dekker hele veibanen. Vegtrafikksentralen varslet, sender ut entreprenør.

Politilogg Ofoten i samarbeid med Politilogg.no. Kilde: Nordland politidistrikt via Twitter

Print Friendly, PDF & Email