Snøskred inn mot Skjomen

SKJOMEN: Det har gått et mindre snøskred over fv 761 inn mot Skjomen, ca. 2,5 km fra Skjombrua. Redusert framkommelighet. VTS varslet.

Politilogg Ofoten i samarbeid med Politilogg.no. Kilde: Nordland politidistrikt via Twitter

Print Friendly, PDF & Email