Snøskred inn mot Skjomen

SKJOMEN: Det har gått et mindre snøskred over fv 761 inn mot Skjomen, ca. 2,5 km fra Skjombrua. Redusert framkommelighet. VTS varslet.

Print Friendly, PDF & Email