Utforkjøring Rånbogen

RÅNBOGEN: Trafikkulykke på E6, Rånbogen. En personbil med en mann i bilen har kjørt utfor veien. Nødetatene er på tur til stedet. Uavklart.

Hendelsesforløp, ukjent skadeomfang. Lege er på stedet og tar hånd om bilisten.

Nødetatene på stedet. Tre personer i bilen, en passasjer skadet. Avhør foretas og spor sikres.

Passasjer hadde skadet en skulder, mulig brudd. Ikke kritisk skadet. Ytterligere info om helsetilstand må rettes til sykehuset i Narvik.

 

Print Friendly, PDF & Email