Trailer mot personbil ved Djupvik

E6 Djupvik, nord for Narvik: Trailer og personbil har kollidert. Skal ikke være personskader, men veien er sperret. Nødetater på vei. Oppdateres.

Patr. på stedet. Involverte trafikanter er sjekket av amb.personell og funnet i orden. Sørgående felt er åpnet for trafikk.

Print Friendly, PDF & Email