Møteulykke mellom trailer og personbil

E6/Ofoten/Forrakrysset sør om Bogen: Møteulykke mellom trailer og personbil. 3 personer involvert. Skal ikke være alvorlig skadet. Politiet er på stedet.

Print Friendly, PDF & Email