Pålagt å fjerne is

NARVIK: Isras fra større bygning i sentrum. Fotgjenger nært truffet. Vi har avsperret fortau. Huseier gitt pålegg om fjerning av is.

Huseiere i Narvik bør sjekke sine hustak, om mulig fare for isras.

Print Friendly, PDF & Email