Hensynsløs syklist

NARVIK: Syklist som kjørte på E6 gjennom sentrum på rødt lys. Andre trafikanter måtte vike for å unngå sammenstøt. Syklisten nektet også å stanse for patr. som så denne atferden. Vedk. syklist anmeldes for dette.

Print Friendly, PDF & Email