Bystyre i Narvik kommune, 22. november 2018

Bystyre i Narvik kommune, 22.11.2018:

Saksliste:

Sak nr. 108/18 – Referatsaker
Sak nr. 109/18 – Økonomirapport 3/2018
Sak nr. 110/18 – Fremtidig parkeringsordning i Narvik kommune
Sak nr. 111/18 – Grunnlag for arealeffektivisering og eiendomsforvaltning i Narvik kommune.
Sak nr. 112/18 – Ny ungdomsskole i Narvik – Oppstart av byggearbeider
Sak nr. 113/18 – Kommunale retningslinjer for skoleturer
Sak nr. 114/18 – Veteranplan for Narvik 2018 – 2021
Sak nr. 115/18 – Temaplan for kultur
Sak nr. 116/18 – Fastsetting av grense mellom elv og sjø for Prestjordelva og Elvegårdselva
Sak nr. 117/18 – Interpellasjon. Brith Trude Rist, SV: Ny brannstasjon.

Print Friendly, PDF & Email