Mer Fjellkraft i Narvik

Mer strøm i Narvik. Illustrasjonsfoto: Horia Varlan
Mer strøm i Narvik. Illustrasjonsfoto: Horia Varlan

NVE har gitt én konsesjon og ett avslag til kraftverk i Narvik.

Norges vassdrags- og energidirektorat har behandlet søknadane fra Fjellkraft Produksjon AS om bygging av Øvre og Nedre Klubbvik kraftverk i Narvik kommune i Nordland.

Det gis konsesjon til å bygge Nedre Klubbvik kraftverk, som vil gi en årlig fornybar produksjon på omlag 9,6 GWh. Det tilsvarer strømbruken til snaut 500 husstander.

Øvre Klubbvik kraftverk får ikke konsesjon grunnet konflikter med hensyn til landskap, inngrepsfrie områder og reindrift.

Fjellkraft er er selskap i Nordkraft-konsernet.

Kilde: NVE

Print Friendly, PDF & Email