Mistanke om ruspåvirkning

NARVIK: UP har stanset en bil der de mistenker fører å være ruspåvirket. Etterforsking startet.

Politilogg Ofoten i samarbeid med Politilogg.no. Kilde: Nordland politidistrikt via Twitter

Print Friendly, PDF & Email