Mistanke om ruspåvirkning

NARVIK: UP har stanset en bil der de mistenker fører å være ruspåvirket. Etterforsking startet.

Print Friendly, PDF & Email