Trailer sperrer

NARVIK: Melding om trailer som sperrer ett kjørefelt, E6. Vi har varslet VTS og sendt patr. til stedet. Oppdateres.

Kødannelser på stedet. Omkjøring mulig via Strandveien. Entrepenør har strøbil som straks begynner å strø bakken, begge felt stenges mens dette pågår. Oppdateres.

E6 Narvik, Taraldsvik: Veien åpen.

Fare for vogntog (Illustrasjon: Robin Lund .no)

Fare for vogntog (Illustrasjon: Robin Lund .no)

Print Friendly, PDF & Email