Settes i arrest og anmeldes

NARVIK: 2 personer ble bortvist fra sentrum grunnet beruselse og sjenerende oppførsel. Fikk pålegg om å holde seg unna sentrum. Overholdt ikke pålegget, og settes i arrest og anmeldes.

Print Friendly, PDF & Email