Bystyre i Narvik kommune 11/4-2019

 

Sakliste:

016/19 Referatsaker
017/19 Finansiering av infrastruktur Fagernesfjellet næringsområde
018/19 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Orneshaugen
019/19 Søknad – bistand til etablering av Narvik Kjøretøyhistoriske Museum, Narvik sentrum
Saken utgår. Vedtak fattet i hht delegert myndighet i formannskapet.
020/19 Helseoversikt for Narvik kommune – 2018
021/19 Temaplan – For bærekraftig reisemålsutvikling
022/19 Søknad om støtte til Alpin VM for juniorer 2020
023/19 Søknad om støtte til Alpin VM 2027
024/19 Temaplan for integrering og inkludering 2018-2025

Print Friendly, PDF & Email